Sejarah Kewujudan Syarikat Hyundai

Isnin, September 14, 2009

Syarikat Hyundai merupakan sebuah Syarikat Industri yang merupakan salah satu hasil daripada pengenalan dasar ekonomi yang telah diperkenalkan oleh Park Chung Hee. Pengasasnya iaitu Chung Ju-Yung yang berlatar belakangkan golongan luar bandar dan hidup dalam kemiskinan sebagai petani sekitar tahun 1915. Dengan sedikit pembalajaran formal di sekolah, Chung Ju-Yung mempelajari berbagai-bagai kemahiran buruh dan pada tahun 1940-an telah berjaya membuka bengkel keretanya sendiri.

Pada tahun 1947, Syarikat Hyundai menumpukan kepada perkhidmatan pembinaan seperti jambatan, jalan raya, dan projek-projek perumahan. Melalui dasar perindustrian yang dijalankan kerajaan semasa era park Chung Hee, Syarikat Hyundai telah diberikan peranan yang besar dalam mengendalikan banyak projek mega kerajaan. Jika dilihat daripada polisi kerajaan yang menggalakkan usahawan-usahawan tempatan mencuburkan diri dalam bidang industri, telah membuka peluang kepada Syarikat Hyundai untuk muncul sebagai sebuah Syarikat Industri yang besar di Korea Selatan pada awalnya.

Kerajaan telah memberikan kepercayaan kepada Syarikat Hyundai untuk mengendalikan projek mega kerajaan seperti projek jalan lebuh raya di Thailand, Pangkalan di Vietnam dan Australia, Jambatan di alaska dan projek kompleks perumahan di Guam. Nama Hyundai yang bermaksud moden yang dimiplimentasikan daripada penggunaan teknologi serba canggih dan terkini dalam dunia perniagannya. Mengikut edaran masa, Hyundai berkembang dan menjadi sebuah syarikat industri yang semakin kompleks dan mampu bersaing diperingkat antarabangsa.

Melalui dasar Industri negara, pada tahun 1968, Chung membuat keputusan untuk mencuburi bidang industri automobil dan menubuhkan Hyundai Motor Company dengan menjalankan kerjasama dengan Syarikat Ford untuk menghasilkan kereta penumpang dalam pasaran tempatan. Dengan bantuan teknikal dari Syarikat Jepun iaitu Mitsubishi, K
orea telah berjaya menghasilkan kereta penumpang pertama yang diberi nama Pony.

Kemudian melalui pembelajaran, Hyundai akhirnya berjaya menghasilkan kereta-kereta yang berkualiti untuk dipasarkan di pasaran antarabangsa. Misalnya kereta seperti Pony Excel dipasarkan di Canada dan Amerika pada tahun 1986, kereta Sonata, Electra dan Accent telah diperkenalkan di pasaran Amerika Utara. Pada masa kini Hyundai telah mampu bersaing dengan pengeluar kereta Jepun seperti jenama Toyota Camry dan Honda Accord hasil pembelajaran yang telah dijalankan.

Pada tahun 1973, selaras dengan saranan kerajaan Korea selatan untuk memajukan bidang industri berat negara, Hyundai tidak ketinggalan untuk melibatkan diri dalam pengenalan dasar tersebut. Oleh itu pada tahun 1973 Hyundai Heavy Industries Co telah ditubuhkan. Syarikat tersebut menumpukan kepada industri pembuatan kapal sehingga menjadi antara yang terbesar di dunia pada masa kini. Dengan kemahiran yang tinggi, Hyundai banyak mendapat projek membina kapal tarutamanya dikawasan Timur Tengah misalnya projek bernilai $1.1 bilion iaitu projek Jubail Industrial Harbour Project di Arab saudi sekitar tahun 1980-an.

Melalui dasar perindustrian yang diperkanalkan oleh Korea Selatan, telah menyebabkan Hyundai mempunyai banyak cabang perniagaan lebih-lebih lagi melalui sistem pengurusan Chaebol yang diadaptasi dari sistem kiratsu atau zaibatsu telah mengalakkan lagi kepelbagaian produk industri Hyundai.

Selepas beberapa tahun melalui Dasar industri yang diperkenalkan kerajaan, Hyundai telah mempunyai pembagai cabang industri yang dicuburi misalnya Hyundai Engine & Machinery Co., Hyundai Electrical Engineering Co., Hyundai Rooling Stock Co., Inchon Iron & Steel Co., dan Aluminium of Korea.

Sebagai sokongan terhadap dasar perindustrian kerajaan melalui pembelajaran, Syarikat Hyundai telah menubuhkan institusi kemahiran iaitu The Ulsan Institute of Teknologi pada tahun 1977 yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah jurutera di Korea Selatan. Selain itu, Hyundai juga membelanjakan sebanyak 70 juta untuk membentuk komuniti Asan Foundation bagi menguruskan aktiviti kebajikan di Korea Selatan seperti bantuan terhadap hospital pendalaman, biasiswa pelajar dan aktiviti kebajikan sosial yang lain.

0 comments:

Catat Ulasan